Dıșarda, doğa ile olmayı seviyormusun?

Bașkalarına da doğaya olan sevgini iletmek istermisin? Farklı kültürlerle ve Türkce veya İngilizce gibi dillerle ilgileniyormusun? Yeni birșeyler deneyip, kendinin bir “Workshop” `a kılavuzluk edebileceğine inanıyormusun? O zaman bizimlesin!

Kuzey Ren Vestfaliya`nın Çevre ve Gelișim Vakfın desteğiyle “Teamer” `ler ücretsiz bir eğitime tabi tutulacaklardır. Bu projenin çalıșma ağırlığı bilhassa göçmen olan ve olmayan gençlere yönelik olacaktır. 

Seni pratik ve yenilikçi yöntemlerle, gençlerin çevre vedoğa alanlarının korunması ve bu konuda hassaslaștırılmaları için, „Teamer“ olarak eğiteceğiz.

Eğitim ünitesindeki ilgi alanlarımızın iҫinde; ateș yakabilmeyi ve onun üzerinde yemek pișirebilmeyi, yabani otlarla besin hazırlayabilmeyi, çevre sanatı,tahta oymacılığı, doğal ürünlerden kozmetik ürünün üretimi, navigasyon (gündüz ve gece), rol oyunları....gibi aktif uygulayabileceğin konuları içerecektir.

Seni ne bekliyor?

Bir eğitim ünitesi üç hafta sonundan (üç kursu kapsar) olușmaktadır. Bu eğitimde bizimle hem teorik hemde pratik olarak farklı çevrecilik bilgi yöntemleri hakkında bilgi edineceksin. Bu denli geniș kapsamlı uygulama çesitleriyle gençlere ulașabilmeyi, onları ökolojik çevre anlayıșına karșı hassaslaștırmayı ve bunu sevdirmeyi öğreneceksin.

Eğitime katıldığında, bir sene içinde gençlere yönelik en az üç “Workshop” ´un uygulama koșulu zorunlu olacaktır. Böylece yeni edinmiș olduğun bilgilerini en hızlı șekilde pratiğe çevirebilirsin. Etkinlikleri ücret karșılığı, eğitimden geçmiș bir “Teamer” olarak uygulayacaksın.

„Workshop“ `ların ağırlıklı konu içeriğini öğrendiğin konulardan seçebilirsin. Planlama ve uygulama senin elinde olacaktır!

Hem eğitimin ve hem uygulamanın sonunda sertifikan takdim edilecektir.

Ne zaman katılabilirsin?

Mayis 2017 Eğitim Ünitesi: 6./7.5., 13./14.5. & 20./21.5.17

Kaydolmanı sabırsızlıkla bekliyoruz!